Divers woningaanbod; prettig wonen voor iedereen

We zien dat er een tekort is aan woningen in het hele land. In Voorne aan Zee is dat niet anders.
Tegelijk zien we dat de vraag naar woningen steeds meer divers wordt. Voorne aan Zee kenmerkt zich nu al als woongemeente en kan dit versterken door antwoord te geven op al die verschillende wensen.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • Bij alle bouwprojecten wordt minimaal ingezet op 1/3 sociale woningbouw en 1/3 onderkant van de vrije sector (huur tussen 700 en 1000).
  • Voor nieuwbouwprojecten geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.
  • Bij gebleken tekorten aan gekwalificeerd personeel in de zorg, politie en het onderwijs wordt bekeken of het mogelijk is hen met voorrang aan een betaalbare woning te helpen.
  • Wij werken graag mee aan alternatieve woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden.
  • Ook andere experimenten als waterwonen, tiny houses, tijdelijke containerwoningen, splitsen van woningen en kangoeroewoningen stimuleren wij. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt.
  • We ontwerpen regelingen waardoor ook huizen van minder draagkrachtigen energiezuinig en nul-op-de-meter gemaakt kunnen worden, zonder dat de kosten belemmerend werken.
  • Daar waar bedrijfs- en kantoorruimten overtollig worden of terreinen langdurig ongebruikt blijven, stimuleren wij dat deze geschikt gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld voor jongeren.
  • Wij willen meer tijdelijke woonruimte beschikbaar hebben voor mensen die als gevolg van persoonlijke omstandigheden direct alternatieve woonruimte nodig hebben.
  • We voldoen voor 100% aan de landelijke verplichting om statushouders te huisvesten en doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan de vraag om huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen wanneer de rijksoverheid ons daarom vraagt. Eventueel door tijdelijke containerwoningen. Iedereen verdient een passende en kwalitatief goede woning. Dat geldt voor iedereen die hier tijdelijk is, ook voor arbeidsmigranten.