Nieuwsoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van ons laatste nieuws.

Keek op de week
Betty van Viegen

De afgelopen 2 jaar hebben we in Ter Apel en in de noodopvanglocaties gezien hoe daar de kwaliteit van de levensomstandigheden ver door de bodem is gezakt...

Lees meer >

De raadsvergadering van 1 februari

De vergadering werd gedomineerd door de discussie over de Spreidingswet die is ingegaan. Hoewel veel nog niet bekend is en er nog veel gesprekken nodig zijn om helder te krijgen wat dit voor VaZ...

Lees meer >

Keek op de week
Sjoerd Hoekstra

In het veranderde politieke landschap dat na de verkiezingen is ontstaan is het essentieel dat progressieve krachten zich verenigen om effectief beleid te voeren en duurzame verandering teweeg te...

Lees meer >

Keek op de week
Bert van Ravenhorst

Op 9 januari mocht ik in de rol van voorzitter van de vertrouwenscommissie het profiel voor de nieuwe burgemeester overhandigen aan de Commissaris van de Koning Jaap Smit. Een bijzondere...

Lees meer >

Keek op de week
Patricia Feelders - Heijndijk

Allereerst wens ik iedereen een gezond & gelukkig 2024. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en het is gelijk alweer druk met politieke zaken in Voorne aan Zee...

Lees meer >

Keek op de week
Maria van Sorgen

Iedereen mag stemmen wat die wil; we leven gelukkig in een democratie en dat is een groot goed. Dat betekent dat er tijdens de verkiezingen wat te kiezen viel en voor veel mensen bleek links of juist...

Lees meer >

Keek op de week
Adri van den Ouden

Wat moeten we nu met de uitslag van de verkiezingen? Acht zetels gewonnen, maar toch hebben we er als partij een katterig gevoel aan over gehouden. Alsof we hebben verloren van een...

Lees meer >

Keek op de week
Ben van Stijn

Op maandag 11 december komt Ronald Plasterk met zijn verkennende rapport over de mogelijke samenwerking tussen de partijen van PVV, VVD, NSC en BBB. Mogelijk blijkt het toch te lukken een...

Lees meer >

Keek op de week
Daan Dankaart

Vorige week woensdagavond namen Maria van Sorgen en ik deel aan de uitslagenavond van GroenLinks PvdA in Amsterdam. Terwijl wij in de miezerregen in de wachtrij stonden om door de...

Lees meer >

Waar maakt fractie GroenLinks PvdA zich sterk voor deze raadsperiode?

Er is veel te doen in onze mooie gemeente Voorne aan Zee. Evenals andere partijen hebben wij veel ambities. Dat geldt ook voor het college, want tijdens de Begrotingsraad is een...

Lees meer >

Keek op de week
Heidi van Noort

Ik ga zoals altijd op een vrouw stemmen. Vrouwen maken de helft van de bevolking uit, en het is belangrijk dat hun denkbeelden, ervaringen en belangen worden weerspiegeld in de...

Lees meer >

Algemene beschouwingen GroenLinks PvdA 9 november 2023

Als je de begroting leest krijg je het gevoel dat je de trainer van Ajax hoort zeggen: “Ajax wint dit seizoen de Champions League!” Torenhoge ambities waarvan we nu al weten dat die niet...

Lees meer >

Keek op de week
Daan Dankaart

Met rasse schreden komt 22 november op ons af, de dag dat we allemaal onze stem kunnen uitbrengen voor een nieuwe Tweede Kamer en in haar kielzog, naar ik hoop, een beter kabinet. Wat was het...

Lees meer >

Keek op de week
Hennie Wiersma - den Dulk

Een echte keek op de week om weer eens een blik te werpen hoe het in Waterschap Hollandse Delta toe gaat. En wat ik daar nu allemaal aan het doen ben. Aanleiding is het appje van onze...

Lees meer >

Keek op de week
Daan Dankaart

Wat een tijd voor GroenLinks-PvdA. Op naar de overwinning op 22 november. Mijn terugblik op de voorbereidingen en de impressies uit een heerlijk congres...

Lees meer >

Keek op de week
Sjoerd Hoekstra

Naast het raadswerk, de vergaderingen en de hectiek die dit, naast alle andere werkzaamheden, met zich meebrengt, is het goed om af en toe even afstand te nemen...

Lees meer >

Keek op de week
Bert van Ravenhorst

Zo te zien deugt er niet veel in onze nieuwe gemeente. Het begon met een onzorgvuldig proces tot coalitievorming. Daarna het vertrek van de gemeentesecretaris én een wethouder...

Lees meer >

Keek op de week
Pim de Jong

GroenLinks en de PvdA staan voor linkse politiek en dat betekent onder andere dat zij zich bekommeren om de mensen die het moeilijk hebben...

Lees meer >

Keek op de week
Patricia Feelders - Heijndijk

Elke gemeente in Nederland is verplicht een eigen rekenkamer te hebben. Dat betekent dat ook Voorne aan Zee een eigen rekenkamer moet hebben. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet...

Lees meer >

Als burgerlijke ongehoorzaamheid nodig is

Sinds lang hebben westerse regeringen en bedrijven roofbouw op onze planeet gepleegd, en ik ook. Langzaam steeg de temperatuur op Aarde, vanaf de industriële revolutie ging deze stijging...

Lees meer >

Keek op de week
Natascha Schnocks

Ze hangen er weer; de “wij gaan weer naar school borden” met de bekende Dick Bruna plaatjes op een step en een fiets. Om de weggebruikers extra te attenderen op de toenemende drukte rondom...

Lees meer >

Keek op de week
Maria van Sorgen

Deze week zijn de scholen weer open, de zomervakantie is nu officieel voorbij. Voor veel kinderen betekent dat weer een nieuwe start, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik denk aan de brugklassers...

Lees meer >

Keek op de week
Adri van den Ouden

Migratie en vergrijzing zijn niet alleen populaire begrippen, maar ook begrippen waar moeilijk vat op te krijgen is. Niet alleen in Nederland maar ook in de Europese Unie...

Lees meer >

Keek op de week
Ben van Stijn

Op het moment dat ik dit schrijf is het in de politiek een periode van reces, Een periode waarin er door de raad niet vergaderd wordt en om die onterechte reden vaak gezien wordt als een...

Lees meer >

Keek op de week
Regina Roggeveen

Nu ik weer gewoon burger ben en geen raadslid kan ik zoals vanouds alles om mij heen in me opnemen zoals iedere burger doet. En dat is fijn. Zonder beïnvloed te worden door de...

Lees meer >

Persbericht: GroenLinks PvdA vragen aandacht voor aantal stembureaus

De verschillende verkiezingen sinds 2014 tot het voorjaar 2023 in Voorne aan Zee en in de voormalige drie gemeenten hebben een gestage daling van het aantal stembureaus laten zien...

Lees meer >

Keek op de week
Eline de Lange

Ik ben blij dat dit kabinet is gevallen. Zij waren vooral met zichzelf bezig en niet met het landsbelang. Al de crisissen zijn zelf gecreëerd en hebben ernstig bijgedragen aan de uiteendrijving...

Lees meer >

Blog van het bestuur VAZ

In de week na de val van Rutte IV hebben GroenLinks en de Partij van de Arbeid met de grootst mogelijk spoed ledenreferenda gehouden rondom de vraag: “Ben je voor of tegen een...

Lees meer >

Keek op de week
Heidi van Noort

Van de week stond er in de krant: dat er meer dan 1000 jongeren op Voorne aan zee tussen de 25 en de 40 jaar nog bij hun ouders thuis wonen. Ook wij zijn van die ouders die een kind van 24 nog...

Lees meer >

Verslag raadsvergadering 6 juli 2023

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli werd duidelijk hoe het college verder wil gaan na het ontslag van wethouder Sormaz en het uiteenvallen van BVNL. Er komt geen nieuwe wethouder van...

Lees meer >

Keek op de week
Daan Dankaart

Keti Koti 2023: begin van vele komma's

Zaterdag 1 juli 2023 was een historische dag: de dag dat ons staatshoofd zijn excuses aanbood ‘als koning en als...

Lees meer >

Heemraden gekozen Waterschap Hollandse Delta

Op deze avond is er een nieuw college in het waterschap Hollandse Delta gekozen waarvan de Partij van de Arbeid deel vanuit mag maken. Dit nadat in de stemming door het stembureau...

Lees meer >

Waar kan ik mijn elektrische auto opladen?

Waar je eerst op zoek moest om je elektrische auto op te kunnen laden, zie je nu steeds meer oplaadpalen. Deze elektrische-laadpalen kun je heel gemakkelijk aanvragen bij de gemeente...

Lees meer >

Algemene ledenvergadering GroenLinks PvdA Voorne aan Zee

Zaterdag 10 juni vond de gezamenlijke voorjaars Algemene Ledenvergadering van GroenLinks en Partij van de Arbeid Voorne aan Zee plaats in de aula van het Helinium in Hellevoetsluis...

Lees meer >

Bizar afscheid van wethouder Sormaz

Tijdens de raadsvergadering van 8 mei werden wij aan het begin van de vergadering geconfronteerd met een motie van wantrouwen tegen wethouder Sormaz van BVNL...

Lees meer >

Verslag raadsvergadering 25 mei 2023

De raadsvergadering van 25 mei jl. was bijzonder. Niet alleen omdat Bianca Verschoor en Heidi van Noort alleen de fractie vertegenwoordigden deze avond maar ook omdat de sfeer anders was...

Lees meer >

«1 / 3»