Verbeteren van de positie van inwoners met lagere inkomens

Mensen met de laagste inkomens verdienen onze steun om volwaardig mee te kunnen doen. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt volop ingezet op verbeteren van de kansen op werk. Onderwijs is de basis voor een goede start voor iedereen. Daarom zet GroenLinks PvdA in op goed onderwijs dichtbij huis!

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Minimaregelingen zijn van toepassing voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en kind- en jongerenregelingen voor alle jongeren uit een gezin met een inkomen beneden de 130% van het sociaal minimum.
 • Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum krijgen een pas voor gratis openbaar vervoer binnen de regio en andere faciliteiten.
 • Wij ondersteunen initiatieven die mensen helpen die van een sociaal minimum moeten leven. Te denken valt aan de voedselbank, Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld, kerkelijke en andere vergelijkbare organisaties.
 • Wij passen regelingen toe met oog voor de specifieke omstandigheden van inwoners. Waar mogelijk kan maatwerk een oplossing zijn.
 • Wij ondersteunen lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid gericht op versterking van de regio. Daarbij zetten we in op de groeisectoren in Voorne aan Zee: toerisme, zorg, groen en energietransitie.
 • We bevorderen het aanbieden van stageplekken, werkervaringsplaatsen en aanvullende scholing gericht op het vinden van een passende baan.
 • Wij bevorderen het wegnemen van barrières die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt belemmeren een onderneming te beginnen.
 • Wij stimuleren mogelijkheden om meer vanuit huis te werken of daar dichtbij. Daartoe bevorderen wij de inrichting van internetplekken binnen de gemeente.
 • Er wordt ingezet op onderwijs aan volwassenen, met name op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Extra aandacht is nodig voor nieuwkomers.
 • Vervolgopleidingen moeten goed bereikbaar zijn.
 • Hulpverlening is makkelijk toegankelijk, in de buurt en op scholen.
 • Wij streven naar de aanwezigheid van basisonderwijs in iedere kern.
 • Kwalitatief goede kinderopvang die 24/7 open is en toegankelijk voor alle doelgroepen.