Leefbaar en veilig

GroenLinks PvdA kiest voor een gemeente waarin mensen elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een gemeente die veilig is , waar criminaliteit geen kans krijgt en verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • Groene en ontspanningsplekken dichtbij huis, zoals parkjes, speeltuinen, trapveldjes, ontmoetingsplekken, ‘leugenbankjes’ en honden uitlaatplaatsen.
  • Toegankelijke (winkel)straten voor rolstoel, scootmobiel en kinderwagen, inclusief noodzakelijke parkeerplaatsen.
  • Openbare toiletten op drukkere plaatsen voor iedereen.
  • Ondersteuning van sterke netwerken, zoals bewonersinitiatieven, wijkverenigingen, sportclubs en verenigingsleven.
  • Stimuleren van het cultuuraanbod in de hele gemeente en met name op wijkniveau.
  • Herkenbare, aanspreekbare en zichtbare wijkteams met hierin bewonersorganisaties, sport/cultuur en maatschappelijke organisaties, een zorgteam, boa’s, jongerenwerkers en wijkagenten.
  • Wij ondersteunen initiatieven en ontwikkelingen naar legalisering van wietteelt en handel; echter deze mag niet in woonwijken plaatsvinden.
  • Versterken van de alertheid van onze inwoners op criminele verleidingen en ondermijning in de directe omgeving.
  • Goed gedrag wordt beloond, bijvoorbeeld door een maandelijkse actie op een aspect van verkeersveiligheid.