Natuur inclusief boeren en dierenwelzijn

Natuurbewuste land- en tuinbouw en veeteelt past in de toekomst van Voorne aan Zee en kan mede door stimulering vanuit de gemeente verder gepromoot worden. GroenLinks PvdA ondersteunt initiatieven die bijdragen aan bewustwording van de relatie tussen mens en dier.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • Ondersteuning van kleinschalige land- en tuinbouw, veeteelt, agrarisch natuurbeheer en aan-huis-verkoop van agrarische producten.
  • Ondersteuning van initiatieven om kinderen kennis te laten nemen van het belang van het beschermen van onze wereld en dieren, en daarmee de relatie tussen duurzaamheid en productie. Onderwijsinstellingen worden aangemoedigd aan deze initiatieven deel te nemen.
  • De gemeente bevordert natuur inclusief werken, waarbij rekening wordt gehouden met weidevogels en andere dieren.
  • Bij de verstrekking van vergunningen voor veehouderijen worden de hoogst mogelijke eisen gesteld aan de uitstoot van fijnstof, ammoniak en dierenwelzijn.
  • In samenwerking met het waterschap wordt de kringloop van fosfaat en andere voedingsstoffen gesloten, zodat de gronden niet uitgeput raken en duurzaam voor landbouw gebruikt kunnen blijven worden.
  • Bij overlast of hinder van dieren laat de gemeente eerst onafhankelijk onderzoek doen en neemt indien nodig preventief slimme, diervriendelijke maatregelen, zoals rasters, om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom.
  • In een degelijk faunabeheer kan regulering door jacht noodzakelijk zijn, en dat ondersteunen wij. Wij zijn tegen plezierjacht.