Het landschappelijke karakter van Voorne aan Zee

Het gebied van Voorne aan Zee kenmerkt zich door het aantrekkelijke open landschap en een zich steeds weer ontwikkelende kustlijn. GroenLinks PvdA hecht veel waarde aan goed beheer van dit landschap, alsook aan een balans tussen natuur, landbouw, veeteelt en bebouwing. Ook de toeristische waarde van het landschap verdient aandacht.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • Behoud van het aanzien van landschap. Het toerisme moet bij die uitstraling passen en gebruik maken van de rijke historie.
  • Natuurlijke kustontwikkeling wordt gezien als kans waarbij het toerisme zich aanpast aan de zich ontwikkelende kust, strand en duinen.
  • Ecotoerisme en het in relatieve rust kunnen genieten van de natuur wordt gestimuleerd.
  • Behoud van het aanzien van het landschap en tegengaan van verrommeling. Storende elementen in het landschap worden terughoudend toegestaan, en uitsluitend als deze voldoende ingepast of verdekt gesitueerd kunnen worden.
  • Bedrijventerreinen worden in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijk ingericht.
  • De inrichting van de openbare ruimte kenmerkt zich door de menselijke maat, gepaste hoogbouw en veel groen in de leef- en werkomgeving.
  • We zorgen ervoor dat ons natuurlijk groen goed past binnen de ecologische structuren van gemeente, regio en landelijk.
  • Op Voorne aan Zee passen geen grootschalige industrie of opslag- en distributiecentra. De beperkte bereikbaarheid van de huidige bedrijventerreinen op Voorne aan Zee, in combinatie met het groene landschap maken dit onwenselijk.