Groene en veilige bereikbaarheid.

De fiets krijgt de hoofdrol als vervoersmiddel in Voorne aan Zee. Volgens GroenLinks PvdA moet iedere inwoner op de fiets overal kunnen komen in Voorne aan Zee en daar buiten via een aansluitend netwerk van openbaar vervoer. Een veilig en sluitend fietsnetwerk vanuit alle dorpen en wijken door het polderlandschap langs recreatieve, maatschappelijke en culturele voorzieningen. Aansluiting op een robuust openbaar vervoer is hiervoor noodzakelijk.
Dit draagt eraan bij dat Voorne aan Zee een aantrekkelijke, bereikbare woongemeente is, ook voor jongeren. GroenLinks PvdA wil de files aanpakken door het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijk te maken door snellere en goedkopere verbindingen met Rotterdam, Maasvlakte, Den Haag en Dordrecht.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Een snel fietspad vanuit Voorne aan Zee richting Maasvlakte, Europoort, Botlek-Rotterdam en Nissewaard metrostation.
 • Inventarisatie om vast te stellen of het fietsnetwerk verder uitgebreid dient te worden waarin ook de toeristische aantrekkingskracht van Voorne aan Zee meegenomen wordt.
 • Onderzoek naar de veiligheid van fietsroutes voor schoolgaande kinderen wordt in 2023 uitgevoerd en uiterlijk in 2025 zijn de benodigde aanpassingen uitgevoerd.
 • Daarnaast wordt voor wijken in samenspraak met inwoners een verkeersplan gemaakt. Uitgangspunt is zo groot mogelijke veiligheid.
 • Veiligheid op fietspaden is essentieel: fietsers krijgen overal binnen de bebouwde kom en op het snel fietspad voorrang op het gemotoriseerd verkeer.
 • Waar nodig worden maatregelen getroffen om gemotoriseerd verkeer af te remmen, komen verkeerslichten, tunnels of fly-overs.
 • Op plekken waar veel mensen met de fiets komen, wordt extra aandacht gegeven aan veiligheid. Specifiek noemen we ook de nu onveilige doorgang voor fietsers en voetgangers bij de Brielse Poort in Hellevoetsluis
 • Op fietspaden komt een speciaal vak voor elektrische en bromfietsers en buiten de bebouwde kom voor speed pedelecs met een maximum snelheid van 50 km/uur.
 • Veilige fietsenstallingen, oplaadmogelijkheden en voldoende watertappunten in de centra, in recreatiegebieden en bij OV-opstappunten.
 • Inzetten op een metro, lightrail, een trein, elektrisch busvervoer en vervoer over water.
 • De gemeente bevordert het gebruik, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer en maakt zich hiervoor sterk bij vervoerders, Metropoolregio en provincie. Dit gebeurt in samenwerking met de buurgemeenten Nissewaard en Goeree-Overflakkee.
 • Verplaatsen over water met de fiets en scooter krijgt meer aandacht. Zo wordt het mogelijk om via het water naar Dordrecht, Goeree-Overflakkee en Rotterdam te gaan. Dit is aantrekkelijk voor zowel het woon/werk als recreatief verkeer.
 • Stimuleren van het gebruik van deelauto’s en elektrische auto’s.
 • Oplossen van de parkeerdruk in met name de historische kernen bijvoorbeeld door middel van een parkeervergunning voor de inwoners ervan.
 • Een goede ontsluiting van Farm Frites is noodzakelijk om vrachtverkeer door Oost-Hellevoetsluis af te wenden. Het tracé voor deze ‘Patatweg’ moet zodanig ingepast worden dat bestaande omwonenden daar minimale overlast van ondervinden en hun bedrijfsvoering ongehinderd voort kunnen zetten.
 • Met de verwachte toename van verkeer als gevolg van de bouw van meer woningen en de komst van de Maasdeltatunnel (tot 2017 Blankenburgtunnel genoemd) wordt de N57 verbreed, ook in verband met de veiligheid op Voorne.
 • Binnen de bebouwde kom krijgen voetgangers en fietsers de ruimte en wordt de auto gezien als gast zodat daar een omgeving ontstaat waar kinderen onbezorgd op straat kunnen spelen.