Groene en schone woonomgeving

De directe woonomgeving is van doorslaggevende invloed op het welbevinden van bewoners.
GroenLinks PvdA zet zich in voor een groene en schone woonomgeving waar bewoners invloed op kunnen hebben. Het ontstaan van afval wordt bij de bron bestreden. Het ontstane afval wordt optimaal aangewend als grondstof.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Oprichten van groene wijkteams, zodat bewoners zelf groene initiatieven ontwikkelen in hun eigen buurt.
 • Inzetten op meer groen in de wijk met als doel de wateroverlast op wegen, in huizen, schuren, garages en tuinen tegen te gaan.
 • Inzetten op meer groen, om geluidsoverlast en lucht- en lichtvervuiling en CO2uitstoot te verlagen.
 • Ecologisch aanleg en onderhoud van bestrating en groen, ook binnen de bebouwde kom.
 • Duidelijke communicatie over de huidige meldpunten voor overlast en achterstallig onderhoud, en snelle actie na melding.
 • Zwerfafval en illegale dumping voorkomen door motiveren en verleiden tot het juiste gedrag en door handhaving.
 • Vrijwillige opruimers van zwerfafval worden ondersteund met de benodigde materialen en beloond voor hun inzet, zeker wanneer kinderen dit initiatief nemen.
 • Terugdringen van verpakkingsmateriaal en het gebruik van milieuvriendelijke materialen zijn onderdeel van de duurzaamheidsafspraken tussen gemeente en lokale middenstand.
 • Een juiste balans tussen optimaal scheiden aan de bron en na scheiding om alle componenten herbruikbaar te maken.
 • Stimuleren en faciliteren van kringloop-, tweedehands- en reparatiewinkels en van kleding- , speelgoed-, boeken, en rijwielbanken.
 • Voor de afvalstoffenheffing komt er op termijn een systeem waarbij de kosten zich verhouden tot de soort en hoeveelheid afval die men aanlevert: de vervuiler betaalt.