Bestuur

De herindeling is bedoeld om een betere positie van Voorne aan Zee te creëren in de regio. Dat betekent dat wij ons moeten versterken in de regionale netwerken.
Daarnaast wil GroenLinks PvdA bereikbare, integere en benaderbare bestuurders, die verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven. Tegelijk vraagt dit ook een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit en de integriteit van het bestuur.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • Met opdrachtnemers maken wij afspraken over hun bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen als stageplaatsen, werk bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaamheid, sponsoring van lokale sport- of culturele activiteiten
  • Goed bestuur is integer bestuur. Wij willen afspraken over scholing van college, raad en ambtelijke organisatie gedurende de volledige raadsperiode
  • Wij nodigen onze inwoners uit mee te denken over wat er in hun gemeente gebeurt. Zeker als het gaat om hun directe woonomgeving. Dorps- en wijkraden zien wij als een van de mogelijkheden
  • De gemeente werkt wijk- en kerngericht. Dit betekent aanspreekbare, zichtbare en goede dienstverlening. Hoe dat ingevuld wordt kan per wijk of kern verschillen.
  • Wij willen experimenteren met bindende vormen van meer directe democratie. Hierbij valt te denken aan referenda, burgerfora en burgers budgetten.