Gemeentelijke dienstverlening

Iedere inwoner moet gebruik kunnen maken van kwalitatief goede dienstverlening. Deze moet langs meerdere kanalen beschikbaar zijn.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • De gemeente is bereikbaar via meerdere kanalen: digitaal, telefonisch en middels afspraak.
  • Speciale ondersteuning is beschikbaar voor mensen die laaggeletterd zijn en/of digitaal minder vaardig zijn.
  • Gemeentelijke medewerkers zijn getraind om de vragen en wensen van onze inwoners te herkennen, te begrijpen en te erkennen. Zij zoeken actief naar oplossingen.
  • Er worden afspraken gemaakt over termijnen van afhandeling, zodat de inwoner weet waar hij of zij aan toe is.
  • Als er wachtlijsten ontstaan worden treffende maatregelen genomen om deze op te heffen.
  • Er worden voorzieningen getroffen om taal- en digitale vaardigheden van onze inwoners te versterken, bijvoorbeeld via de bibliotheek.