Sport en bewegen

Bij een gezonde leefstijl past voldoende bewegen. Dat kan individueel of met elkaar op school of in een vereniging. Daarnaast heeft sport een sociale en verbindende functie. Kortom: er zijn vele argumenten om sport en bewegen te stimuleren in Voorne aan Zee.

Daarom kiezen we voor het volgende:

  • Een breed en divers aanbod aan sportvoorzieningen.
  • Sportverenigingen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Waar dat niet zo is, nemen wij maatregelen om dat wel mogelijk te maken. Zeker voor gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum maken wij sporten mogelijk.
  • Wij vragen van verenigingen dat zij in hun aanbod extra aandacht hebben voor gehandicapten, inwoners met dementie en ouderen. Iedereen moet mee kunnen doen!
  • In de wijken bevorderen wij de plaatsing van fitnessapparaten in de openbare ruimte.