Cultuur, erfgoed en musea

Cultuur wordt belangrijk gevonden in Voorne aan Zee. GroenLinks PvdA ziet dit als een verrijking van de samenleving. Wij verkeren als gemeente in de positie dat wij veel erfgoed hebben. Daar zijn we zuinig op. Niet alleen omdat geschiedenis ons leert hoe we zijn geworden tot wat we nu zijn, maar ook vanuit educatieve waarde en omdat het mooi is om gezien te worden. Gelukkig zien bezoekers aan onze gemeente dat ook in. De bezoekerscijfers van onze musea stijgen, waardoor duidelijk wordt dat cultuur, erfgoed en musea ook een economische factor van betekenis zijn.

Daarom kiezen wij voor het volgende:

  • Cultuurparticipatie en -educatie is belangrijk voor alle leeftijden, maar in ieder geval voor jongeren.
  • Wij willen het potentieel van kunstenaars en artiesten in onze gemeente optimaal benutten om Voorne aan Zee nog bruisender en levendiger te maken.
  • Wij stimuleren samenwerking van organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur in de verschillende kernen, bijvoorbeeld theaters en musea.
  • De gemeente promoot en bevordert het overzichtelijk in beeld brengen van het culturele aanbod.
  • Musea worden gestimuleerd om hun aantrekkelijke collectie, waar mogelijk, uit te breiden en met name in de zomerperiode te zorgen voor tentoonstellingen die een breed publiek trekken.
  • Wij streven naar een grote diversiteit aan culturele activiteiten waarbij ook aandacht is voor belevingen uit andere dan de autochtone cultuur.
  • Behoud van erfgoed vinden wij van groot belang. Bezoek hieraan door eigen inwoners en toeristen moet worden gepromoot.
  • Meer kunst in vele vormen in de openbare ruimte willen wij stimuleren.
  • Cultuur is van iedereen. We spannen ons extra in om cultuuruitingen onder ieders aandacht te brengen. Daarbij speciale aandacht voor inwoners die hier weinig gebruik van maken.