Ruimte voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren wil GroenLinks PvdA dat ze opgroeien in een omgeving waar zij zich kunnen ontplooien. Daar waar weinig middelen beschikbaar zijn willen wij dat faciliteiten op het gebied van onderwijs, sport en cultuur beschikbaar zijn. Ruimte voor jongeren om hun eigen cultuur te creëren helpt in hun ontwikkeling. Ontwikkeling begint dichtbij huis, in de wijk, op school in de gemeente waar je woont. Daar waar hulp en ondersteuning nodig is willen wij dat die zo laagdrempelig mogelijk aanwezig is in de directe omgeving.

Daarom kiezen wij voor het volgende:

  • Er wordt een apart beleid ontwikkelt ter bevordering van jongerencultuur, jongerenparticipatie en jongerenwerk.
  • Jongeren krijgen ondersteuning om zelfstandig projecten voor te stellen. Hiervoor heeft de gemeente een ruimhartig subsidiebeleid.
  • Bevorderen dat jongeren oefenruimte ter beschikking krijgen (bijvoorbeeld in leegstaande panden) om muziek te maken of te exposeren.
  • De gemeente neemt zelf stagiaires aan en stimuleert andere werkgevers dat ook te doen.
  • Jongeren moeten woonruimte kunnen vinden onder de 500 euro per maand. Dat kan een kamer, studio of tiny house zijn. Ook kantoren die leegkomen als gevolg van hybride werken kunnen omgebouwd worden.
  • Er is ruime aandacht voor problemen waar jongeren mee te maken krijgen: pesten, grensoverschrijdend gedrag, thuisloosheid, criminaliteit, verslaving, alcohol, drugs en ongezonde leefstijl.