Pim de Jong

Afdelingsbestuur GroenLinks

Ik ben Pim de Jong.Het in gezamenlijkheid optrekken met de PvdA vind ik heel logisch. Veel standpunten lijken op elkaar en accentverschillen zijn juist mooi.Mijn passie ligt bij mensen en dan vooral bij mensen die het niet eenvoudig hebben in onze maatschappij.Ik ben strijdbaar op het gebied van bureaucratie en arrogantie van instanties.En als je een hart hebt voor mensen dan heb je ook een hart voor hun leefomgeving.Mijn doel van mijn keuze om bestuurslid te zijn geworden is om te helpen om deze gemeente een mooiere woonplek te laten zijn voor alle inwoners.