Hanneke Klip

Commissielid Samenleving

Ik ben Hanneke Klip, woonachtig in Zwartewaal waar ik al zo n 30 jaar met veel plezier woon. Momenteel ben ik burgerraadslid van de commissie Samenleving in de gemeente Brielle. Er is veel bereikt op het gebied van het Sociaal Domein. Daar ben ik trots op. De PvdA staat voor mij voor solidariteit. Tegen de marktwerking en een betaalbare zorg voor iedereen. De mens staat centraal. We moeten alert blijven op armoedebestrijding en koopkrachtverlies. Ook de zorg voor onze kwetsbare ouderen blijft een belangrijk punt.

Uit de verkiezingsprogramma’s van Groen Links en de PvdA blijkt er inhoudelijk nauwelijks verschillen te bestaan. Daarom ben ik enthousiast over de samenwerking. Samen sta je immers Sterk!