Atie Koster

Lid van het ombudsteam

Ik ben Atie Koster en ben sinds 1980 actief bij GroenLinks. Eerst als lid van diverse commissies, later als raadslid en wethouder. Daarna was ik werkzaam als regiomanager van Vluchtelingenwerk hier op het eiland.

De politiek beslist over mensen en daarom vind ik het van groot belang dat mensen zich bezighouden met politiek zodat men weet wat er gebeurt en waarom.

Verjonging in de politiek vind ik noodzakelijk. Belangrijke zaken zoals milieu, natuur, armoede en migratie moeten op een energieke en eigentijdse wijze voor het voetlicht worden gebracht en aangepakt.

Samenwerking met de PvdA vind ik belangrijk omdat we allereerst samen nog meer het verschil kunnen maken, maar ook om tegenwicht te bieden aan populistische stromingen.